Swyddi Eraill

Y cyfleoedd a restrir isod yw’r rhai sydd ar gael yn y Brifysgol, ac sy’n cael eu recriwtio iddynt drwy asiantaeth allanol.
Teitl y Swydd Dyddiad cau Ceisiadau trwy
Athro'r Gyfraith 24/01/2022 9y.b. Veredus
Athro Cynorthwyol y Gyfraith 24/01/2022 9y.b. Veredus
Pennaeth Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol 07/02/2022 9y.b. Veredus
Athro Marchnata 04/02/2022 5y.p. Veredus
Athro (Addysgu ac Ymchwil) mewn Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peirianyddol 11/02/2022 5y.p. Veredus