Swyddi Eraill ac Allanol

Y cyfleoedd a restrir isod yw’r rhai sydd ar gael yn is-gwmnïau’r Brifysgol, ac mewn sefydliadau eraill sy’n gofyn i’r Brifysgol gyfeirio at gyfleoedd sydd ar gael ganddynt.
Teitl y Swydd Cyflogwr Dyddiad Cau
Darlithyddiaeth yng Ngholeg Bangor Tsieina (swyddi amrywiol) Coleg Bangor Tsieina 30/11/2021
Swyddog 'Egni' Carbon Isel M-Sparc 13/12/2021
Aseswr Cylch Bywyd a Hyrwyddwr Cynaliadwyedd M-Sparc 13/12/2021
Rheolwr Prosiect Cyfalaf a Refeniw M-Sparc 13/12/2021
Swyddog Contractau a Masnachol M-Sparc 13/12/2021
Rheolwr Arloesi Digidol M-Sparc 13/12/2021
Swyddog sgiliau, prosiectau ac allgymorth M-Sparc 13/12/2021
Pennaeth Cyflymu a Thwf M-Sparc 13/12/2021