Swyddi Eraill ac Allanol

Y cyfleoedd a restrir isod yw’r rhai sydd ar gael yn is-gwmnïau’r Brifysgol, ac mewn sefydliadau eraill sy’n gofyn i’r Brifysgol gyfeirio at gyfleoedd sydd ar gael ganddynt.
Teitl y Swydd Cyflogwr Dyddiad Cau
Specialist Mentor Mental Health / ASD CV-library 14/07/2022
Personal Assistant/support worker- Female only Penderels Trust 24/05/2022