Swyddi Eraill ac Allanol

Teitl y Swydd Cyflogwr Dyddiad Cau
Swyddog Prosiectau Cyfalaf a Chontractau Masnachol M-SParc 04/07/2021
Swyddog Arloesi Digidol, Gogledd Cymru M-SParc 04/07/2021
Academi Sgiliau – Datblygwr Meddalwedd M-SParc 04/07/2021
Academi Sgiliau - Prentis Gradd Peirianneg Meddalwedd M-SParc 04/07/2021