Swyddi Eraill

Rhestrir cyfleoedd eraill isod sydd ar gael yn y Brifysgol, er enghraifft y rhai y recriwtiwyd iddynt drwy Asiantaeth Chwilio Gweithredol ac eraill y mae angen i'r unigolyn fod â rôl sylweddol yn y Brifysgol, megis cyfleoedd Uwch Warden.
Teitl y Swydd Gwneud cais trwy Dyddiad cau
Cynorthwy-ydd Cynllunio / Ymchwil Parc Cenedlaethol Eryri 7fed o Medi 2024