Swyddi Eraill

Rhestrir cyfleoedd eraill isod sydd ar gael yn y Brifysgol, er enghraifft y rhai y recriwtiwyd iddynt drwy Asiantaeth Chwilio Gweithredol ac eraill y mae angen i'r unigolyn fod â rôl sylweddol yn y Brifysgol, megis cyfleoedd Uwch Warden.
Teitl y Swydd Gwneud cais trwy Dyddiad cau
Pennaeth yr Ysgol Cyfrifiaduireg a Pheirianneg (Pecyn Ymgeisydd) Minerva 12-01-2024
Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Iechyd (Pecyn Ymgeisydd) Veredus 15-01-2024
Uwch Warden (Hysbyseb)
Uwch Warden (Swydd Ddisgrifiad)
Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol i:
Fiona Watkins neu AnneMarie Jones
11-12-2023